هلدینگ صبح شیرین

خورشید دوباره طلوع می کند

برندبوک (BrandBook) چیست؟

برندبوک راهنمای کاملی در مورد هویت برند است که تقریبا کلیه استانداردها و جزئیات مربوط به برند را پوشش می‌دهد. برند بوک معمولا با توضیح ماموریت و ارزش‌های کلیدی برند آغاز شده و در ادامه به کلیه جنبه‌های هویت بصری مثل لوگو، رنگ‌ها، تایپوگرافی و … می‌پردازد. برند بوک در واقع DNA برند و کتاب مقدس یک کسب و کار است.

برندبوک با نام‌های دیگری نیز شناخته می‌شود؛ مانند:

  • راهنمای برند (Brand Guide)
  • دفترچه راهنمای برند (Brand Manual)
  • دفترچه هویت برند (Brand Identity Book)
  • راهنمای هویت بصری (Visual Identity Guidelines)
  • راهنمای استایل (Style Guide)
fa_IR