هلدینگ صبح شیرین

خورشید دوباره طلوع می کند

مقالات
هلدینگ صبح شیرین

هلدینگ چیست؟

هلدینگ به گروهی از شرکت ها گفته میشود که در آنها یک شرکت مالکیت یا اداره یا فقط مدیریت کلیه شرکتهای تابعه را داشته باشد.

ادامه مطلب »
fa_IR